Bản đồ Thái Nguyên, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Thái Nguyên

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên nhé.

Giới thiệu: Hùng Sơn là thị trấn huyện lỵ của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Thị trấn được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2013 bằng việc sáp nhập xã Hùng Sơn vào thị trấn Đại Từ và đổi tên thị trấn Đại Từ thành Hùng Sơn.
Diện tích: 14.6349 km2
Vùng miền: Trung du miền núi phía Bắc.
Dân tộc: Chủ yếu là dân tộc Kinh.

Mua bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Google Map


Bản đồ hành chính Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên:

Bản đồ Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.


Danh sách bản đồ các địa phương trong 111111:

Bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Thị trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Đức Lương, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phú Cường, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Na Mao, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phú Lạc, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phú Thịnh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Bản Ngoại, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã La Bằng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Hoàng Nông, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Văn Yên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Cát Nê, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Quân Chu, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên


Bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Bản đồ Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên Reviewed by Unknown on tháng 12 28, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.