Bản đồ Thái Nguyên, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Thái Nguyên

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên giúp các bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ VN. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên nhé.

Giới thiệu: Nằm ở phía Đông Bắc thành phố Thái Nguyên, giáp các phường Quang Vinh, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Chùa Hang và xã Linh Sơn của thành phố Thái Nguyên và giáp xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ.
Diện tích: 4,02 km2
Vùng miền: vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Dân tộc: Kinh.

Mua bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Google MapBản đồ hành chính Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên:
Bản đồ Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


Danh sách bản đồ các địa phương trong Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên:

Bản đồ Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Bản đồ Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên


Bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Bản đồ Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Reviewed by Unknown on tháng 12 24, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.